Buka-one-way-clock-bearing-pinnion-gear-dan-rear-protector.

Buka handle dan scrub handle
Buka one way clock